onas

Fundacja Psi Uśmiech.

Kim jesteśmy?

Jak psa użyć, by nie zużyć - aby pies współpracował, a nie służył.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią. Działamy na rzecz poprawy sytuacji psów pracujących. Prowadzimy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów. Organizujemy inspirujące kursy i szkolenia dla dogoterapeutów oraz przygotowujemy psy do uczestnictwa w zajęciach. Ponadto przygotowujemy psy przewodniki osób niewidomych.

Aby działać potrzebujemy Twojego wsparcia.

W 2014 roku wydaliśmy książkę „Dogoterapia – prawdy i mity” propagującą właściwe standardy prowadzenia zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z udziałem psów. Publikację można zamówić mailowo pod adresem psiusmiech@gmail.com. Cena to 29,90 zł + ewentualne koszty wysyłki.

W grudniu 2015 roku kolejna książka ujrzała światło dzienne. „Agata i tajemnice psiego świata” to publikacja skierowana do dzieci, rodziców i dogoterapeutów. Porusza tematykę związaną z bezpiecznym zachowywaniem się w obecności psów. Więcej o książce dostępne w zakładce Aktualności. Publikację można zamówić mailowo pod adresem psiusmiech@gmail.com. Cena to 29 zł + ewentualne koszty wysyłki.

Władze fundacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, kliknij wybrane zdjęcie.

Gabriela Drwięga

Prezes Zarządu Fundacji

Barbara Bejtman

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Joanna Zajkowska

Członek Zarządu Fundacji

Urszula Szypluk

Przewodnicząca Rady Fundacji

Maria Ostrowiecka

Członek Rady Fundacji

Projekty.

Lista projektów, których byliśmy twórcami / współtwórcami.

Od kwietnia do listopada 2021 roku Fundacja Psi Uśmiech realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Psi Uśmiech – inicjatywa edukacyjna kształtująca właściwe postawy wobec zwierząt”, współfinansowane ze środków województwa podlaskiego. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, szczególnie psów, wśród dzieci w wieku od 7 do 13 lat zamieszkujących województwo podlaskie. Zadanie realizowane będzie poprzez przeprowadzenie cyklu trzech 30-minutowych zajęć dla 20 – 30-osobowej grupy uczestników. Tematem spotkań będą: 1. Psie potrzeby; 2. Komunikacja zwierząt; 3. Bezpieczeństwo w kontaktach z psami (profilaktyka pogryzień). W trzecich zajęciach weźmie udział specjalnie wyszkolony do dogoterapii pies. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów dogoterapeutów. Projektem objętych zostanie 10 grup. Rekrutacja trwa do 08.05.2021 r. Szkoły podstawowe, biblioteki i kluby osiedlowe z terenu województwa podlaskiego zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu telefonicznie 505 201 879 lub mailowo psiusmiech@gmail.com. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Od marca do maja 2016 roku Fundacja Psi Uśmiech realizowała zadanie pod nazwą „Rozwój wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku”, współfinansowane ze środków Miasta Białystok. Celem projektu było utworzenie platformy e-learningowej dla wolontariuszy Schroniska i umieszczenie na niej nagranych przez nas materiałów instruktażowych dotyczących szkolenia psów. Przygotowaliśmy 10 profesjonalnych filmów z cenną wiedzą dostępną na stronie www.wolontariat.psiusmiech.pl.

Przedstawiciele Fundacji Psi Uśmiech brali udział w projekcie „Tata, mama, ja, siostra, brat – wspólnie twórzmy Jeden Świat!”, współfinansowanym przez Fundację PZU. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla podopiecznych Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku.
Fundacja Psi Uśmiech wraz z brytyjską organizacją Dogs Trust urządziła plac zabaw dla psów z białostockiego schroniska. Poniżej można zobaczyć efekty tej międzynarodowej współpracy.

Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie „Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez wielorakie działania terapeutyczne – cykl zajęć”  współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku.

Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie „Terapia kontaktowa z udziałem zwierząt – hipoterapia i dogoterapia”, współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie „Usprawnianie to krok do lepszego życia – cykl zajęć terapeutycznych”, współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt miał na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie klubu malucha „Klubu Przyjaciół Reksia” dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012r. – 31.10.2014r.
Klub malucha rozpoczął działalność 02.01.2013r.
 
Uczestnikami Projektu było  20 rodziców/opiekunów prawnych, mieszkańców Białegostoku i okolic, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
 
Zasady funkcjonowania klubu:
– koszt pobytu dziecka (łącznie z zapewnieniem cateringu) w przeważającej większości pokryty był ze środków Unii Europejskiej;
– zapewniona została bardzo bogata oferta edukacyjna:
  • zajęcia z języków obcych (język angielski, francuski, rosyjski);
  • zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii;
  • zajęcia plastyczne z elementami arteterapii;
  • zajęcia logopedyczne.
Część zajęć była wspomagana metodą dogoterapii.
Klub wyposażony i przystosowany został zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskał wpis do Rejestru klubów malucha w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.
Rekrutacja Uczestników prowadzona jest cały rok.

W dniach 26-27 września 2012 roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela angielskiej organizacji Dogs Trust. Ten partnerski projekt zakładał przeszkolenie grupy osób działającej na rzecz dobrostanu psów ze schronisk z całej Polski. Tematem warsztatów było rozpoznawanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów behawioralnych u psów. Praktyczna część zajęć odbyła się w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku. Relacje ze szkolenia dostępne są w zakładce Media o nas. Wnioski i refleksje z OBW zostały przedstawione podczas 14th International Companion Animal Welfare Conference w Grecji.

23 maja 2012 psy, na co dzień pracujące na rzecz Fundacji Psi Uśmiech, brały udział w integracyjnym spotkaniu dzieci z wadą słuchu, ich rodzeństwa, rodziców i dziadków, organizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”. Miejscem spotkania był teren Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Realizacja tego niezwykłego projektu możliwa była również dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

25 kwietnia 2012 o godzinie 17.00 Kinderplaneta ponownie gościła rodziców z dziećmi (w wieku od 3 do 9 lat) na warsztatach z udziałem psów. Tym razem namawialiśmy najmłodszych do sprzątania po swoich psach. Wszystko to w atmosferze doskonałej zabawy. Zajęcia poprowadzili instruktorzy z Fundacji Psi Uśmiech, a ich głównymi bohaterami były psy przeszkolone do pracy z dziećmi. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji na placu zabaw Kinderplaneta.

Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie Razem – więcej, lepiej, weselej… współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy cykl zajęć z udziałem psów wspierający uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku.

Fundacja Psi Uśmiech wraz z Koalicją Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowała bezpłatny cykl spotkań ze specjalistami.
Program spotkań:
12.03.2012 – Orzecznictwo oświatowe. Pani Alina Papasz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku.
26.03.2012 – Ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w aspekcie systemów rentowego i pozarentowego. Pani Bogumiła Ławniczak – psycholog i konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
23.04.2012 – Grupa Wspomagania Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży.
07.05.2012 – Formy wsparcia udzielane przez PFRON. Pani Grażyna Bogdańska – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Podlaski.

Koordynacja spotkań: Gabriela Drwięga, Zofia Pietruczuk – Fundacja Psi Uśmiech.

27 października 2011 o godzinie 17.00 Kinderplaneta i Miejsca Dzieci gościli rodziców z dziećmi (w wieku od 3 do 8 lat) na warsztatach, podczas których najmłodsi poznawali zasady zachowania się w obecności psów i opieki nad nimi. Zajęcia prowadzili instruktorzy z Fundacji Psi Uśmiech, a ich głównymi bohaterami były psy przeszkolone do pracy z dziećmi. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji na placu zabaw Kinderplaneta.
Cykl 4 spotkań miał na celu przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i korzyści wynikających z obecności psów w przestrzeni miejskiej. Naszych odbiorców wyposażyliśmy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na integrację środowiska osób posiadających psy oraz tych niekoniecznie przepadających za czworonogami. W trakcie spotkań uczyliśmy, jak zapobiegać najczęstszym problemom wynikającym z posiadania psa. Osobom mającym problem ze swoim czworonogiem pomagaliśmy lepiej go zrozumieć. Przeciwników psów zapoznaliśmy z aktami prawnymi obowiązującymi w naszym mieście – dotyczącymi między innymi obowiązków spoczywających na właścicielach psów.
W trakcie trwania projektu poznawaliśmy opinie i problemy uczestniczących w nim osób, dotyczące poruszanej przez nas tematyki. Naszym celem było wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących obie grupy.