Maria Ostrowiecka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Maria Ostrowiecka – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (1999r.), neurologopeda (UMCS 2011r.), dogoterapeuta MEN (2012r.). Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w liceum i gimnazjum. Jako logopeda i pracownik poradni psychologiczno–pedagogicznej opracowała i realizowała programy i warsztaty z młodzieżą na progu dorosłości – Lider XXI wieku, Trening Twórczego Myślenia, zajęcia integrujące dla wolontariuszy, warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizuje trening umiejętności wychowawczych „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców” – cz.1 „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby do nas mówiły.”, cz.2 „Rodzeństwo bez rywalizacji”, cz.3 „Nastolatek”. Jako neurologopeda prowadzi zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozwój komunikacyjny i społeczny dzieci – rozwój mowy, podnoszenie sprawności artykulacyjnych, kompetencji językowych i komunikacyjnych. Wprowadza alternatywne metody komunikacji PECS, Makaton i oddziaływań terapeutycznych – dogoterapię. Opracowała program terapii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi z udziałem psa. Mama 7-letniej Weroniki.