onas

Dogoterapia.

A czym właściwie jest ta dogoterapia?

To zajęcia z udziałem odpowiednio przygotowanych psów. Mogą mieć one charakter terapeutyczny lub edukacyjny.

W pierwszym przypadku dogoterapia jest metodą wspomagającą klasyczne rodzaje terapii. Do korzyści wynikających z jej zastosowania zalicza się m. in.: zwiększenie motywacji, przełamanie rutyny, ułatwienie nawiązania kontaktu z terapeutą, podniesienie poczucia własnej wartości czy odprężenie.

Fundacja Psi Uśmiech prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem psów w oparciu o standardy ustanowione przez Delta Society – jedną z najstarszych organizacji zajmujących się terapią z udziałem zwierząt. Profesjonalna dogoterapia musi być realizowana przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie do pracy z niepełnosprawnymi. W Fundacji Psi Uśmiech zajęcia tego rodzaju prowadzą wyłącznie terapeuci i pedagodzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Duży nacisk położony jest na każdorazową indywidualizację spotkań, które prowadzimy w oparciu o analizę dokumentacji specjalistycznej uczestnika i wywiad z rodzicami/opiekunami.

Drugim rodzajem zajęć proponowanych przez Fundację są zajęcia edukacyjne z udziałem psów. Szczegółowy opis tych zajęć znajduje się w dziale Zajęcia edukacyjne.

Zajęcia edukacyjne.

Jesteśmy profesjonalnym i doświadczonym zespołem pedagogów dogoterapeutów, którym w pracy towarzyszą specjalnie wyszkolone psy wielu różnych ras. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, między innymi, w żłobkach i klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkołach specjalnych, bibliotekach, klubach osiedlowych, centrach zabaw, szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Zajęcia mogą obejmować różnorodne obszary, zaczynając od profilaktyki pogryzień i edukacji dla bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, poprzez naukę empatii w stosunku do zwierząt, aż do zajęć edukacyjnych opartych o podstawę programową właściwą dla konkretnego etapu edukacji. Specjalnie wyszkolony pies może uatrakcyjnić między innymi:

– naukę czytania i pisania,
– naukę matematyki,
– naukę języków obcych,
– zajęcia plastyczne.

Jego obecność jest w pełni zaplanowana. Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem w Twojej placówce dogoterapii na najwyższym poziomie? Zgłoś się do nas.