Sprawozdania.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2017 ROKU

Adres siedziby: ul. Kujawska 5a/13, 15-552 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji: Prezes: Gabriela Drwięga
V-ce Prezes: Barbara Bejtman
Członek: Żaneta Onopiuk
Rada Fundacji: Przewodniczący: Urszula Szypluk
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka

Celami statutowymi Fundacji są:
1. działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B);
2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);
3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);
4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z);
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z);
6. prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).

Działalność Fundacji Psi Uśmiech w 2017 roku:


W 2017 roku Fundacja realizowała liczne przedsięwzięcia wpisujące się w działalność statutową.

Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.
Służyliśmy naszą wiedzą z zakresu behawioru i szkolenia psów podczas „Majówki Pod Psem” w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku.
Wraz z Klubem Osiedlowym Puchatek organizowaliśmy kolejną edycję festynu „Posprzątaj po swoim psie”.
Współorganizowaliśmy akcję charytatywną „Skocz z Jumperem do Schroniska a zobaczysz Uśmiech na Psich pyskach”.

I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 1 dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualny program pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.
Grupowe
W roku 2017 prowadziliśmy zajęcia dogoterapii w formie grupowej z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów
W 2017 roku prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów we współpracy z 20 placówkami oraz organizacjami pozarządowymi.

III. Kursy i szkolenia

W roku 2017 zorganizowaliśmy:
1 edycja Kursu Podstawy Dogoterapii,
1 edycja Rocznego Kursu Dogoterapii,
1 edycja Kursu Profesjonalny Dogoterapeuta.


IV. Szkolenie psów

W roku 2017 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów:
5 edycji Kursu Podstawy Posłuszeństwa;
2 edycje Kursu Nosework;
2 edycje Kursu Tropienia użytkowego;
1 edycja Kursu Pies pracujący w dogoterapii.


V. Doskonalenie zawodowe

W 2017 roku wzięliśmy udział w następujących warsztatach i seminariach:
„Seminarium z wykrywania zapachów z Birgit Baier” – Wrocław – 1 osoba,
Mantrailling – Goszcza – 1 osoba,
oraz kursach:
– Instruktor Nosework – Poznań – 1 osoba.

VI. Promocja metody dogoterapii

W ramach promocji działalności Fundacji Psi Uśmiech w 2017 roku:
na antenie Radia Złote Przeboje wyemitowano materiał na temat zajęć Nosework organizowanych przez Fundację Psi Uśmiech,
na antenie Polskiego Radia Białystok wyemitowano audycję na temat działalności naszej fundacji,
na antenie Radia Złote Przeboje ukazał się materiał na temat akcji „Skocz z Jumperem do Schroniska a zobaczysz Uśmiech na Psich pyskach”,
na antenie Radia Złote Przeboje ukazała się relacja na temat zajęć Nosework, FitPaws i tańca z psem prowadzonych w naszej fundacji.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2016 ROKU

Adres siedziby: ul. Kujawska 5a/13, 15-552 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji: Prezes: Gabriela Drwięga
Wiceprezes: Barbara Bejtman
Członek: Żaneta Kuprianowicz
Rada Fundacji: Przewodniczący: Urszula Szypluk
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka

Celami statutowymi Fundacji są:
1. działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B);
2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);
3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);
4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z);
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z);
6. prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).

1. Działalność Fundacji Psi Uśmiech w 2016 roku:
W 2016 roku Fundacja realizowała liczne przedsięwzięcia wpisujące się w działalność statutową. Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.

Realizowaliśmy dwa projekty w ramach tzw. małych grantów na rzecz wolontariatu Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku:
– „Rozwój wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku” współfinansowany przez Miasto Białystok. Efektem naszych działań jest platforma e-learningowa z materiałami edukacyjnymi dla obecnych i przyszłych wolontariuszy białostockiego schroniska,
– „Rozwój umiejętności wolontariuszy ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w zakresie pracy z psami” współfinansowany ze środków Miasta Białystok.

Ponadto, uruchomiliśmy kolejną platformę e-learningową, na której dostępne są materiały vod (video na życzenie) z zakresu szkolenia psów i dogoterapii.

Zorganizowaliśmy także konkurs plastyczny dla dzieci pn. ”Agata i tajemnice psiego świata” dotyczący bezpiecznych zachowań w obecności psów.

Wygłosiliśmy prelekcję „Dogoterapia w nauce języków obcych” podczas konferencji „Programy i Interwencje z Udziałem Psów – Edukacja i Terapia z Psem” – Warszawa.

I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 4 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.

Grupowe
W roku 2016 nie prowadziliśmy zajęć dogoterapii w formie grupowej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów

W 2016 roku prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów we współpracy z 15 placówkami oraz organizacjami pozarządowymi.

III. Kursy i szkolenia

W roku 2016 zorganizowaliśmy:
– 2 edycje Kursu Podstawy Dogoterapii,
– 1 edycja Kursu Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom,
– 2 edycje Rocznego Kursu Dogoterapii,
– 2 edycje Kursu Profesjonalny Dogoterapeuta,
– 1 sesja open space „Dog’space”,
– bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku z zakresu behawioru psów.

IV. Szkolenie psów

W roku 2016 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu:
– podstaw posłuszeństwa – 13 psów;
– Nosework – 3 psy.

V. Doskonalenie zawodowe

W 2016 roku wzięliśmy udział w następujących konferencjach:
– „Programy i Interwencje z Udziałem Psów – Edukacja i Terapia z Psem” Warszawa – 1 osoba,
– International Conference „Dog in Animal Assisted Intervention” Warszawa – 1 osoba,
– Seminarium Profesora Raymonda Coppingera – Etologia i Ekologia Behawioralna Psa Domowego – Wrocław – 1 osoba,
oraz kursach:
– Instruktor Fitness Dog – Warszawa – 2 osoby.

VI. Promocja metody dogoterapii

W ramach promocji działalności Fundacji Psi Uśmiech w 2016 roku:
– na antenie Radia Złote Przeboje wyemitowano materiał na temat publikacji „Agata i tajemnice psiego świata”,
– w lokalnej prasie, radiu i telewizji ukazały się materiały na temat akcji „Dzieci czytają psom ze schroniska”. Czytano książkę „Agata i tajemnice psiego świata” psom ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.
Cele spotkania:
– edukacja w zakresie właściwego zachowywania się dzieci wobec psów,
– doskonalenie techniki czytania,
– ciekawe spędzenie wakacyjnego czasu,
– socjalizacja/habituacja psów ze schroniska do obecności dzieci w otoczeniu,
– wyciszenie psów podczas lektury.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2015 ROKU

Adres siedziby: ul. Pietkiewicza 4d/51, 15-689 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji: Prezes: Zofia Zuzanna Pietruczuk
V-ce Prezes: Gabriela Drwięga
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka
Rada Fundacji: Przewodniczący: Hanna Szumowska
Członek: Urszula Szypluk

Celami statutowymi Fundacji są:

1. działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B);
2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);
3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);
4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z);
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z);
6. prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).

1. Działalność Fundacji Psi Uśmiech w 2015 roku:

W 2015 roku Fundacja realizowała liczne przedsięwzięcia wpisujące się w działalność statutową.

Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy.

Fundacja Psi Uśmiech do 31.10.2015 roku kontynuowała prowadzenie "Klubu Przyjaciół Reksia”, pracującego w oparciu o metodę dogoterapii, klubu malucha dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Podpisaliśmy „Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku oraz ograniczania bezdomności psów na terenie miasta Białegostoku” zawarte przy Prezydencie Miasta Białegostoku wraz z dwoma innymi organizacjami pozarządowymi.

I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne

Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 4 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.

Grupowe

W roku 2015 nie prowadziliśmy zajęć dogoterapii w formie grupowej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów

w 2015 roku prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów we współpracy z 15 placówkami oraz organizacjami pozarządowymi.

III. Kursy i szkolenia

W roku 2015 zorganizowaliśmy:

– 2 edycje Kursu Dogoterapii dla Zaawansowanych,
– 2 edycje Kursu Podstawy Dogoterapii,
– 1 edycja Kursu Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom.

IV. Szkolenie psów

W roku 2015 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu:

– podstaw posłuszeństwa – 7 psów;
– kurs „Pies pracujący w dogoterapii” – 3 psy;
– doszkalanie psa przewodnika osoby niewidomej – 2 psy.

V. Doskonalenie zawodowe

W 2015 roku wzięliśmy udział w konferencji: „Training Animal-Assisted Pedagogy/Education” Warszawa, prowadzący – Marie-Jose Enders Slegers.

VI. Promocja metody dogoterapii

W 2015 roku Fundacja Psi Uśmiech wydała publikację „Agata i tajemnice psiego świata” oraz e-book „Animal Assisted Activities and Animal Assisted Therapy: facts and myths”.

W ramach promocji działalności Fundacji Psi Uśmiech w 2015 roku:

– w lokalnej prasie ukazały się artykuły na temat psów przewodników osób niewidomych,
– na antenie Radia Akadera wyemitowano nagranie na temat działalności Fundacji Psi Uśmiech,
– w telewizji emitowano informacje na temat prowadzonego przez Fundację Psi Uśmiech szkolenia psa przewodnika osoby niewidomej,
– Fundacja Psi Uśmiech gościła w audycji „Bez barier” w Polskim Radio Białystok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2014 ROKU

Adres siedziby: ul. Pietkiewicza 4d/51, 15-689 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji:
Prezes: Zofia Zuzanna Pietruczuk
V-ce Prezes: Gabriela Drwięga
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka
Rada Fundacji:
Przewodniczący: Hanna Szumowska
Członek: Urszula Szypluk
Celami statutowymi Fundacji są:
1.działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B);
2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);
3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);
4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z);
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z);
6. prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).

1. Działalność Fundacji Psi Uśmiech w 2014 roku:
W 2014 roku Fundacja realizowała liczne przedsięwzięcia wpisujące się w działalność statutową. Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy.
Fundacja Psi Uśmiech w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju kontynuowała realizację projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt ma na celu ułatwić 20 rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie innowacyjnego, pracującego w oparciu o metodę dogoterapii, klubu malucha „Klubu Przyjaciół Reksia” dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

W ramach kontynuacji działalności Klubu Przyjaciół Reksia po zakończeniu projektu, Fundacja Psi Uśmiech pozyskała środki finansowe z resortowego programu Maluch 2014, dzięki, którym zmniejszone zostały opłaty rodzicom za uczęszczanie do klubu w miesiącach listopadzie i grudniu 2014 roku.

I. Zajęcia z dogoterapii
Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 6 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.
Grupowe
W roku 2014 nie prowadziliśmy zajęć dogoterapii w formie grupowej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów
W 2014 roku prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów we współpracy z 15 placówkami oraz organizacjami pozarządowymi.

Na zaproszenie Fundacji „Pomóż Im” prowadziliśmy pionierskie zajęcia z udziałem psa na oddziale onkologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

III. Kursy i szkolenia
W roku 2014 zorganizowaliśmy:
– 2 edycje Kursu Dogoterapii dla Zaawansowanych,
– 2 edycje Kursu Podstawy Dogoterapii,
– 3 edycje Kursu Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom.

IV. Szkolenie psów
W roku 2014 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu:
– podstaw posłuszeństwa – 10 psów;
– kurs „Pies pracujący w dogoterapii” – 3 psy;
– doszkalanie psa przewodnika osoby niewidomej – 1 pies.

V. Doskonalenie zawodowe
W 2014 roku wzięliśmy udział w konferencji: „Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy AAT” – Warszawa, prowadzący –  Dennis Turner.

VI. Promocja metody dogoterapii
W 2014 roku Fundacja Psi Uśmiech wydała publikację „Dogoterapia prawdy i mity.”

W ramach promocji działalności Fundacji Psi Uśmiech w 2014 roku:

– w Kurierze Porannym ukazał się artykuł na temat psów przewodników osób niewidomych,

– na antenie „Radia i” wyemitowano nagranie na temat działalności Fundacji Psi Uśmiech,

– ukazał się artykuł „Fajny pies to za mało” w Gazecie Współczesnej na temat książki „Dogoterapia – prawdy i mity”,

– wyemitowany został reportaż „Nie tylko mama wraca do pracy…” w TV Białystok, na temat prowadzonego przez Fundację Psi Uśmiech Klubu Przyjaciół Reksia,

– Fundacja Psi Uśmiech gościła w audycji „Bez barier” w Polskim Radio Białystok.

W ramach promowania właściwych standardów terapii i edukacji z udziałem psów w 2014 roku przedsięwzięliśmy następujące działania:

05.05.2014 Prelekcja „Profesjonalna dogoterapia metodą wspomagania procesu usprawniania osób niepełnosprawnych”.

13.06.2014 Zorganizowaliśmy konferencję „Nowe ujęcie metody dogoterapii w procesie edukacji, rewalidacji i resocjalizacji”. Współorganizatorami byli: Koalicja Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

14.06.2014 Byliśmy partnerem konferencji „Współczesne nurty dogoterapii we wspomaganiu rozwoju dzieci, młodzieży i osób starszych” zorganizowanej przez Fundację Psia Łatka w Częstochowie. Podczas konferencji jedną z prelekcji wygłosiła Gabriela Drwięga, wiceprezes naszej Fundacji.

17.06.2014 Zofia Pietruczuk i Maria Ostrowiecka wygłosiły prelekcję „Pies w procesie wspierania rozwoju mowy małego dziecka” zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Podlaski w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

22.10.2014 Zostaliśmy zaproszeni do podzielenia się naszym doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia Klubu Przyjaciół Reksia na konferencji „Zatrudnienie i integracja społeczna – realizacja Priorytetu i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

29.11.2014 Wiceprezes Fundacji przeprowadziła prelekcję na temat dogoterapii w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem chcemy więcej”.

2. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

3. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nastąpiły następujące zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

podpisano 6 umów o dzieło, 29 umów zlecenie i 8 umów o pracę.

4. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie zarząd fundacji podjął następujące uchwały (odpisy w załączeniu):

1. Uchwała Zarządu Fundacji Psi Uśmiech nr 1/2014 z dnia 12.03.2014r., zatwierdzająca wynik finansowy za 2013 rok;

2. Uchwała Zarządu Fundacji Psi Uśmiech nr 2/2014 z dnia 12.09.2014r., w sprawie wydatkowania środków pieniężnych pozyskanych z 1% podatku uzyskanego przez Fundację Psi Uśmiech w 2014 roku;

3. Uchwała Zarządu Fundacji Psi Uśmiech nr 3/2014 z dnia 12.09.2014r., w sprawie wydatkowania środków pieniężnych pozyskanych w ramach akcji Pies dla Basi;

4. Uchwała Zarządu Fundacji Psi Uśmiech z dnia 12.12.2014r., w sprawie wydatkowania środków pozyskanych w ramach akcji Pomóż wyszkolić psa dla Agnieszki.

5. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Fundacja uzyskała następujące przychody:

362 129,40 zł, źródło: dobrowolne wpłaty (np. spadek, zapis, darowizna, źródło publiczne, budżet państwa, gminy),

6. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Fundacja poniosła następujące koszty:

a) w związku z realizacją celów statutowych – 75 365,36 zł;

b) w związku z administracją – 2 112,28 zł

c) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – brak;

d) pozostałe koszty operacyjne – 152,35 zł ;

e) koszty realizacji projektów – 283 239,05 zł;

f) koszty finansowe – 6,02 zł.

7. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie:

a) osób zatrudnionych w fundacji: 9 osób;

b) wynagrodzenia wypłacone przez fundację: 131428,41zł

c) brak wynagrodzeń wypłacanych przez fundację członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym;

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły: 78 133,60zł

e) brak udzielonych przez fundację pożyczek;

f) na rachunkach bankowych ulokowano następujące kwoty:

Bank Ochrony Środowiska konto główne: 11 236,78 zł

Bank Ochrony Środowiska subkonto: 142,02 zł

g) brak nabytych przez fundację obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego;

h) brak nabytych przez fundację nieruchomości;

i) brak środków trwałych nabytych przez Fundację;

8. W okresie, od 1 stycznia 2014 do 31 października 2014 roku zlecono fundacji realizację projektu: nr POKL.01.05.00-00-119/12pt.: „ Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.05.00-00-119/12-00 w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W miesiącach listopad, grudzień 2014 roku Fundacja Psi Uśmiech korzystała z dotacji w ramach Programu Maluch 2014 w celu dofinansowania prowadzonego przez Fundację klubu dziecięcego Klubu Przyjaciół Reksia.

9. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie w Fundacji nie zostały przeprowadzone żadne kontrole.

10. Za okres, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie rozliczono Fundację z tytułu ciążących zobowiązań, a także złożono następujące deklaracje podatkowe: PIT 4R, PIT 11.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2013 ROKU

Adres siedziby: ul. Pietkiewicza 4d/51, 15-689 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji:
Prezes: Zofia Zuzanna Pietruczuk
V-ce Prezes: Gabriela Drwięga
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka
Rada Fundacji:
Przewodniczący: Hanna Szumowska
Członek: Urszula Szypluk
Celami statutowymi Fundacji są:
1.działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B);
2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);
3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);
4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z);
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z);
6. prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).
Działalność statutowa Fundacji w 2013 roku

W 2013 roku Fundacja realizowała liczne przedsięwzięcia wpisujące się w działalność statutową. Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy.

Prowadziliśmy zajęcia w ramach w projektów:
1. „Tata, mama, ja, siostra, brat – wspólnie twórzmy Jeden Świat!”, współfinansowanym przez Fundację PZU. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla podopiecznych Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku;
2. „Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez wielorakie działania terapeutyczne – cykl zajęć” współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku;
3. „Terapia kontaktowa z udziałem zwierząt – hipoterapia i dogoterapia”, współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną;
4. „Usprawnianie to krok do lepszego życia – cykl zajęć terapeutycznych”, współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku.

Fundacja Psi Uśmiech w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju kontynuowała realizację projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt ma na celu ułatwić 20 rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie innowacyjnego, pracującego w oparciu o metodę dogoterapii, klubu malucha „Klubu Przyjaciół Reksia” dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Współpracowaliśmy z brytyjską organizacją Dogs Trust i Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku, co zaowocowało wybudowaniem Reksolandu – placu zabaw dla psów przebywających w schronisku.

I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.

Grupowe
W roku 2013 nie prowadziliśmy zajęć dogoterapii w formie grupowej.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów

Podczas ferii zimowych 2013 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z 3 klubów osiedlowych i Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w ramach programu „Rasy psów”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły poznaniu specyfiki poszczególnych ras psów przy jednoczesnym doskonaleniu nauki i techniki czytania.

Gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Białymstoku, prowadząc tam zajęcia edukacyjne o szeroko pojętej tematyce kynologicznej.

Podczas wakacji 2013 dwukrotnie przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z klubów osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne wakacje z psem”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły ukazaniu bezpiecznego zachowania się w obecności psów.

Zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów w punkcie przedszkolnym „Klub Małych Odkrywców”, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, Kids’ Academy,  Galerii Arsenał, Centrum Zabaw Fikoland oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

Objęliśmy cyklicznymi zajęciami dogoterapii dzieci uczęszczające do żłobka w Wasilkowie oraz trzech przedszkoli w Białymstoku.

III. Kursy i szkolenia

18-21 stycznia 2013 zorganizowaliśmy trzecią edycję Kursu Dogoterapii dla Zaawansowanych.
2-3, 09-10 marca 2013 zorganizowaliśmy szóstą edycję kursu Podstawy Dogoterapii.
15-16, 22-23 czerwca 2013 zorganizowaliśmy siódmą edycję kursu Podstawy Dogoterapii.
20-23 września 2013 zorganizowaliśmy czwartą edycję Kursu Dogoterapii dla Zaawansowanych.
14-16 października 2013 podczas International Companion Animal Welfare Conference w Barcelonie wygłosiliśmy referat na temat dobrostanu zwierząt w dogoterapii.
09-11 listopada 2013 zorganizowaliśmy ósmą edycję kursu Podstawy Dogoterapii.
22 listopada 2013 wygłosiliśmy wykład dla studentów kierunków pedagogicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania „Dogoterapia jako innowacyjna metoda wspomagania nauczania języka obcego”.
07 grudnia 2013 zorganizowaliśmy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom.
15 grudnia 2013 zorganizowaliśmy szkolenie „Jak uczyć prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia wynikających z kontaktu z psem”.

IV. Zajęcia plenerowe

Braliśmy udział w pierwszej z cyklu imprez realizowanych w ramach projektu „W TANdemie” – cykl imprez integrujących pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Białystok.

V. Szkolenie psów

W roku 2013 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu podstaw posłuszeństwa:
– edycja zima – 1 pies;
– edycja wiosna – 1 pies;
– edycja jesień – 3 psy;
oraz
– zajęcia węchowe dla psów – 2 psy;
– kurs „Pies pracujący w dogoterapii” – 5 psów
– doszkalanie psa przewodnika osoby niewidomej – 1 pies.

VI. Doskonalenie zawodowe

W 2013 roku zdobywaliśmy wiedzę na następujących kursach, seminariach i konferencjach:
22-23.02.2013 Reda – seminarium naukowe “Co wiemy o psach?” prowadzone przez Adama Miklosi – 2 osoby;
29-30.06.2013 Warszawa – seminarium „Trening naśladowania Do As I Do dla psów” prowadzone przez Claudię Fugazza – 2 osoba;
14-16.10.2013 Barcelona (Hiszpania) – 15th International Companion Animal Welfare Conference – 2 osoby.

VII. Promocja metody dogoterapii

Przedstawiciele Fundacji Psi Uśmiech wzięli udział w audycji „Bez barier” Radia Białystok. Tematem programu była animaloterapia.
W audycji „Murek pod lupą” Radia Akadera, przedstawiciele Fundacji Psi Uśmiech  popularyzowali metodę dogoterapii.
Działalność statutowa Fundacji została przybliżona również słuchaczom audycji Radia Białystok prowadzonej przez redaktora Wojciecha Kujałowicza.
Na antenie Radia Złote Przeboje ukazał się reportaż na temat działalności Fundacji Psi Uśmiech, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych zajęć z języków obcych w Klubie Przyjaciół Reksia wspomaganych metodą dogoterapii.
Również w programie „Spełnieni” TVP Białystok ukazał się materiał na temat działalności  Fundacji.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2012 ROKU

Adres siedziby: ul. Pietkiewicza 4d/51, 15-689 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji:
Prezes: Zofia Zuzanna Pietruczuk
V-ce Prezes: Gabriela Drwięga
Rada Fundacji:
Przewodniczący: Hanna Szumowska
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka
Celami statutowymi Fundacji są:
1. działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa;
2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt;
3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;
4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt.

Działalność statutowa Fundacji w 2012 roku

W 2012 roku Fundacja realizowała liczne przedsięwzięcia wpisujące się w działalność statutową.

Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy.

Prowadziliśmy zajęcia w ramach w projektu: „Razem – więcej, lepiej, weselej…” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy cykl zajęć z udziałem psów wspierający uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku. Projektem objętych zostało 10 dzieci, które w trakcie spotkań zdobyły wiedzę z zakresu psiej komunikacji, relacji pies człowiek, psich potrzeb oraz podnosiły poziom kompetencji szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia techniki czytania.

Fundacja Psi Uśmiech w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju rozpoczęły realizację projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt ma na celu ułatwić 20 rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie innowacyjnego, pracującego w oparciu o metodę dogoterapii, klubu malucha „Klubu Przyjaciół Reksia” dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Nawiązaliśmy współpracę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku.

W ramach współpracy z Koalicją Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych byliśmy pomysłodawcami i inicjatorami cyklu spotkań ze specjalistami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Plan spotkań w 2012 roku obejmował następujące zagadnienia:

– orzecznictwo oświatowe;

– ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w aspekcie systemów rentowego i pozarentowego;

– spotkanie z Grupą Wspomagania Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży;

– formy wsparcia udzielane przez PFRON.

Ponadto, propagowaliśmy metodę dogoterapii wśród 270 uczestników z całego świata XIV International Companion Animal Welfare Conference (międzynarodowej konferencji na temat dobrostanu zwierząt), która w tym roku odbyła się w Grecji, wygłaszając prelekcję jako pierwsi Polacy w historii tej konferencji.

I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 6 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.

Grupowe
W roku 2012 nie prowadziliśmy zajęć dogoterapii w formie grupowej.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów

Podczas ferii zimowych 2012 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z 7 klubów osiedlowych w ramach programu „Poczytam Ci piesku, czyli lektura może być przygodą”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły doskonaleniu nauki i techniki czytania.

Gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Białymstoku, prowadząc tam zajęcia edukacyjne o szerokopojętej tematyce kynologicznej.

Podczas wakacji 2012 siedmiokrotnie przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z klubów osiedlowych oraz jednorazowo w dziennym domu pomocy społecznej w ramach programu „Psie sporty…”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły ukazaniu metod aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu z psem.

Zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów w Kinderplanecie w Galerii Alfa, Cantrum Zabaw Psotnik, Centrum Zabaw Fikoland.

Objęliśmy zajęciami dogoterapii dzieci uczęszczające do żłobka w Wasilkowie.

III. Kursy i szkolenia

27-30 stycznia 2012 zorganizowaliśmy pierwszą edycję Kursu Dogoterapii dla Zaawansowanych.

3, 17, 18 marca 2012 roku zorganizowaliśmy trzecią edycję kursu Podstawy Dogoterapii.

12, 13, 19, 20 maja 2012 roku zorganizowaliśmy czwartą edycję kursu Podstawy Dogoterapii.

19 maja 2012 prowadziliśmy szkolenie „Jak uczyć prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia wynikających z kontaktów z psem”.

15 czerwca 2012 z okazji 25-lecia dogoterapii w Polsce, zorganizowaliśmy Konferencję „Dogoterapia: fakty i mity”.

23 czerwca 2012 poprowadziliśmy prelekcję na temat dogoterapii dla rodziców dzieci autystycznych.

02 lipca 2012 prowadziliśmy konferencję: „Pies w programie resocjalizacji więźniów”.

09 września 2012 zorganizowaliśmy warsztaty: „Metoda Clicker”.

26-27 września 2012 zorganizowaliśmy Overseas Behaviour Workshop w Białymstoku.

28, 29, 30 września, 1 października 2012 zorganizowaliśmy drugą edycję Kursu Dogoterapii dla Zaawansowanych.

28 października 2012 zorganizowaliśmy szkolenie „Jak uczyć prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia wynikających z kontaktu z psem”.

03 grudnia 2012 wygłosiliśmy prelekcję „Pies jako pomocnik osoby niepełnosprawnej w pokonywaniu barier” na spotkaniu „Likwidowanie barier w edukacji” organizowanym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku.

IV. Zajęcia plenerowe

Wspólnie z klubem osiedlowym Puchatek zorganizowaliśmy Festyn „Wiosenne porządki po psach”.

Braliśmy udział w festynie „Z 11 po zdrowie” organizowanym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku.

Braliśmy udział w Festynie dla dzieci z Polskiej Szkoły w Grodnie oraz podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bacikach Średnich.

Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas festynu organizowanego z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

Braliśmy udział w II. Festynie Rodzinnym Decybelków – integracyjnym spotkaniu: Dzieci z Wadą Słuchu, ich Rodzeństwa, Rodziców i Dziadków, organizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Decybelek. Miejscem spotkania był teren Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Realizacja tego niezwykłego projektu możliwa była również dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Fundacja Psi Uśmiech zorganizowała spotkanie integracyjne dla wszystkich naszych sympatyków.

V. Szkolenie psów

W roku 2012 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu podstaw posłuszeństwa:

– edycja wiosenna – brał udział 1 pies;

– edycja letnia – brały udział 3 psy;

– edycja jesienna – brały udział 4 psy;

– edycja zimowa – brały udział 2 psy;

oraz

– zajęcia węchowe dla psów – brały udział 2 psy;

– szkolenie z zakresu rozszerzonego posłuszeństwa – brały udział 2 psy.

VI. Doskonalenie zawodowe

W 2012 roku zdobywaliśmy wiedzę na wielu kursach, seminariach, konferencjach i warsztatach:

5-8.03.2012 Londyn – International Training Program – 2 osoby;

07-08.06.2012 Doktorce – seminarium Agility prowadzone przez Hansa Fried – 1 osoba;

21-24.06.2012 Jarków – warsztaty „Najpierw wytresuj kurczaka” – 1 osoba;

26-27.09.2012 Białystok – Overseas Behaviour Workshop – 3 osoby;

16-18.10.2012 Vravrona (Grecja) – 14th International Companion Animal Welfare Conference – 2 osoby.

VII. Promocja metody dogoterapii

W audycji „Co, Jak i Dlaczego” Radia Akadera, udział wzięli przedstawiciele i wolontariusze Fundacji Psi Uśmiech, promując ideę wolontariatu oraz działalność statutową fundacji.

W Tygodniku Ostrołęckim ukazał się artykuł, dotyczący działalności Fundacji oraz popularyzujący metodę dogoterapii.

W serwisie informacyjnym TVP Białystok ukazał się materiał na temat Overseas Behaviour Workshop.

Na antenie Radia Złote Przeboje ukazało się kilka reportaży na temat działalności Fundacji Psi Uśmiech, promujących metodę dogoterapii.

W serwisie informacyjnym TVP Białystok ukazał się materiał na temat otwieranego przez naszą Fundację klubu dziecięcego, działającego w oparciu o metodę dogoterapii – Klubu Przyjaciół Reksia.

Nawiązaliśmy trwałą współpracę z Wydawnictwem EGMONT, za którego pośrednictwem publikowaliśmy teksty o szerokopojętej tematyce kynologicznej, skierowane do dzieci i młodzieży.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2011 ROKU

Adres siedziby: ul. Pietkiewicza 4d/51, 15-689 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji:
Prezes: Zofia Zuzanna Pietruczuk
V-ce Prezes: Gabriela Drwięga
Rada Fundacji:
Przewodniczący: Hanna Szumowska
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka
Celami statutowymi Fundacji są:
1. Działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa;
2. Praca terapeutyczna z udziałem zwierząt;
3. Wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;
4. Propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt.
Działalność statutowa Fundacji w 2011 roku

W 2011 roku Fundacja realizowała wiele przedsięwzięć wpisujących się w działalność statutową. Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy.
Ponadto, w lutym 2011, roku zostaliśmy członkami Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Prowadziliśmy zajęcia w ramach projektu „Aktywni dla Społeczeństwa” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Projektem objętych zostało 45 osób, które w trakcie cyklu prelekcji, zdobyły wiedzę z zakresu psiej komunikacji (sygnały uspokajające, sygnały grożące, atak), relacji pies-człowiek oraz prawodawstwa dotyczącego posiadaczy psów. Projekt podsumowany został prowadzonym przez nas panelem dyskusyjnym, w którym poza uczestnikami zajęć udział wzięli przedstawiciele władz miasta, policji oraz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.
W roku 2011 został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego w Białymstoku aneks do innowacji pedagogicznej z zakresu dogoterapii obowiązującej na terenie województwa podlaskiego. Aneks ten stanowi program autorski do prowadzenia zajęć z dogoterapii opracowany przez Gabrielę Drwięga i Zofię Pietruczuk z Fundacji Psi Uśmiech.
Podczas tego okresu Fundacja Psi Uśmiech realizowała zajęcia z dogoterapii (AAT), zajęcia edukacyjne z udziałem psów (AAA), organizowała różnego rodzaju kursy i szkolenia, zajęcia plenerowe, szkolenia psów oraz promowała metodę dogoterapii. Ponadto, osoby działające na rzecz Fundacji kształciły się biorąc udział w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego.
I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 12 dzieci, w tym z deficytami szkolnymi oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.
Ponadto, 5 dzieci objętych zostało indywidualnymi sesjami podczas wizyt dogoterapeutów z fundacji w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich.

Grupowe
W roku 2011 przeprowadziliśmy cykl zajęć dogoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Spotkaniami objęte zostało piętnaścioro dzieci autystycznych oraz pięcioro dzieci niesłyszących i niedosłyszących.
Ponadto, zajęciami grupowymi zostało objętych 20 dzieci i młodzieży z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów
Podczas ferii zimowych 2011 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z 5 klubów osiedlowych w ramach programu „Psi język dla początkujących”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły przekazaniu wiedzy z zakresu komunikacji między psami, komunikacji pies-człowiek, lepszego zrozumienia zwierząt, co miało służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest profilaktyka pogryzień.
Prowadziliśmy autorskie zajęcia stworzone w oparciu o amerykański program R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs) w: Bibliotece Publicznej w Supraślu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie Filii Bibliotecznej w Studziankach, kinie Helios w Galerii Alfa (zajęcia w ramach akcji Bajkowe Spotkania – Czytamy Dzieciom w Kinie!), Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.
Kilkakrotnie gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Caritas” w Białymstoku, prowadząc tam zajęcia edukacyjne o szerokopojętej tematyce kynologicznej.
Przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla 30 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.
Prowadziliśmy autorskie zajęcia edukacyjne z udziałem psów „Poczytam Ci piesku, czyli… lektura może być przygodą” zorganizowane w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas Kulturalnej Akademii Bobasa zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku.
Podczas wakacji 2011 ośmiokrotnie przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z klubów osiedlowych w ramach programu „Mamo, Tato chcę mieć psa!”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły przekazaniu wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt, psich potrzeb oraz świadomego posiadania psa.
Zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów w Kinderplanecie w Galerii Alfa.

III. Kursy i szkolenia

W 2011 roku w kursach i szkoleniach zorganizowanych przez Fundację wzięły udział łącznie 93 osoby. Nasi kursanci zdobywali wiedzę na następujących spotkaniach:

15 stycznia 2011 roku warsztaty „Dogoterapia we wspomaganiu nauki czytania” prowadzone przez Beatę Kulisiewicz z Fundacji Jak Mleczna Czekolada.

16 kwietnia 2011 roku Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom.

17, 18, 24, 25 września 2011 roku pierwsza edycja kursu Podstawy Dogoterapii.

15 października 2011 roku szkolenie „Metoda kliker – doskonalenie umiejętności pracy klikerem”.

11-13 listopada 2011 roku druga edycja kursu Podstawy Dogoterapii.

19 listopada 2011 roku Maraton z weterynarzem w ramach cyklu spotkań „Ciekawa postać…”.

3 grudnia 2011 roku Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom w ramach cyklu spotkań „Ciekawa postać…”.

IV. Zajęcia plenerowe

Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas Rodzinnego Festynu dla mieszkańców osiedla Dziesięciny w Białymstoku.
Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas festynu organizowanego z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku.
Braliśmy udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” i Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.
Braliśmy udział w „Pikniku na trawie”, organizowanym w ramach projektu „Aktywni dla społeczeństwa” – wsparcie merytoryczne akcji. Zorganizowaliśmy zajęcia z udziałem psów, malowanie twarzy dla dzieci oraz stoisko dotyczące działalności Fundacji Psi Uśmiech oraz metody dogoterapii. Fundacja zapewniła również nagrody w konkursach dla dzieci.
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zorganizowaliśmy ognisko integracyjne z mnóstwem atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz psów.
Wspieraliśmy „Festiwal Bombki Choinkowej” podczas finału akcji w Centrum Handlowym Alfa w Białymstoku. Fundacja dołączyła do akcji przekazując na licytację wykonaną własnoręcznie bombkę. W ramach promocji dogoterapii zorganizowaliśmy pokazowe zajęcia z udziałem psów.

V. Szkolenie psów

W roku 2011 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu podstaw posłuszeństwa:
– edycja wiosenna – brały udział 2 psy;
– edycja letnia – brał udział 1 pies;
– edycja jesienna – brały udział 3 psy;
– edycja zimowa – brały udział 4 psy.

VI. Doskonalenie zawodowe

W 2011 roku zdobywaliśmy wiedzę na wielu kursach, seminariach, konferencjach i warsztatach:

seminarium masażu TTouch dla psów, prowadzonym przez Sarah Fisher – 1 osoba;

kurs uzupełniający z zakresu dogoterapii organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Silva Lupus – 1 osoba;

Overseas Education Workshop – Gdynia – 2 osoby.
Zajęcia prowadzone były przez Dogs Trust (www.dogstrust.org.uk), jedną z największych organizacji w Wielkiej Brytanii, istniejącą od 100 lat, zajmującą się edukacją w zakresie potrzeb i zachowań psów. Dogs Trust, oprócz przygotowywania psów z własnych schronisk do adopcji, kształci edukatorów zarówno w Anglii jak i poza jej granicami;

International Companion Animal Welfare Conference – Ryga (Łotwa) – 2 osoby;

konferencja „Razem na rzecz ucznia” zorganizowana w ramach projektu „Doradztwo kariery, a kształtowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej klientów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – niepełnosprawnych i szczególnie uzdolnionych” – 1 osoba;

konferencja „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 2 osoby.

VII. Promocja metody dogoterapii

W Kurierze Porannym ukazał się artykuł „Gdy pies ma pomóc”, promujący standardy prowadzenia zajęć dogoterapii. Tekst powstał przy wsparciu merytorycznym Fundacji Psi Uśmiech.
Promowaliśmy metodę dogoterapii w cyklicznym programie TVP Białystok „Studio Weekend”.
Braliśmy udział w Forum Szkół organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, promując metodę dogoterapii.
Fundacja wystąpiła w cyklu reportaży Radia Złote Przeboje. Materiał dotyczył metody dogoterapii oraz współpracy Fundacji Psi Uśmiech z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich.
Udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych – stoisko informacyjne dotyczące działalności Fundacji Psi Uśmiech oraz metody dogoterapii.
Organizowaliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów, służące promocji dogoterapii, podczas V Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Białymstoku.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PSI UŚMIECH W 2011 ROKU

Adres siedziby: ul. Pietkiewicza 4d/51, 15-689 Białystok
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.12.2010r.
Numer KRS: 0000373755, REGON: 200410849, NIP: 542 319 20 21
Zarząd Fundacji:
Prezes: Zofia Zuzanna Pietruczuk
V-ce Prezes: Gabriela Drwięga
Rada Fundacji:
Przewodniczący: Hanna Szumowska
Członek: Maria Małgorzata Ostrowiecka
Celami statutowymi Fundacji są:
1. Działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa;
2. Praca terapeutyczna z udziałem zwierząt;
3. Wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;
4. Propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt.
Działalność statutowa Fundacji w 2011 roku

W 2011 roku Fundacja realizowała wiele przedsięwzięć wpisujących się w działalność statutową. Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami oraz gronem wolontariuszy.
Ponadto, w lutym 2011, roku zostaliśmy członkami Koalicji Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Prowadziliśmy zajęcia w ramach projektu „Aktywni dla Społeczeństwa” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Projektem objętych zostało 45 osób, które w trakcie cyklu prelekcji, zdobyły wiedzę z zakresu psiej komunikacji (sygnały uspokajające, sygnały grożące, atak), relacji pies-człowiek oraz prawodawstwa dotyczącego posiadaczy psów. Projekt podsumowany został prowadzonym przez nas panelem dyskusyjnym, w którym poza uczestnikami zajęć udział wzięli przedstawiciele władz miasta, policji oraz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.
W roku 2011 został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego w Białymstoku aneks do innowacji pedagogicznej z zakresu dogoterapii obowiązującej na terenie województwa podlaskiego. Aneks ten stanowi program autorski do prowadzenia zajęć z dogoterapii opracowany przez Gabrielę Drwięga i Zofię Pietruczuk z Fundacji Psi Uśmiech.
Podczas tego okresu Fundacja Psi Uśmiech realizowała zajęcia z dogoterapii (AAT), zajęcia edukacyjne z udziałem psów (AAA), organizowała różnego rodzaju kursy i szkolenia, zajęcia plenerowe, szkolenia psów oraz promowała metodę dogoterapii. Ponadto, osoby działające na rzecz Fundacji kształciły się biorąc udział w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego.
I. Zajęcia z dogoterapii

Indywidualne
Zajęciami indywidualnymi objęliśmy 12 dzieci, w tym z deficytami szkolnymi oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne programy pracy z dzieckiem oraz dokumentację specjalistyczną.
Ponadto, 5 dzieci objętych zostało indywidualnymi sesjami podczas wizyt dogoterapeutów z fundacji w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich.

Grupowe
W roku 2011 przeprowadziliśmy cykl zajęć dogoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Spotkaniami objęte zostało piętnaścioro dzieci autystycznych oraz pięcioro dzieci niesłyszących i niedosłyszących.
Ponadto, zajęciami grupowymi zostało objętych 20 dzieci i młodzieży z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich.

II. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów
Podczas ferii zimowych 2011 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z 5 klubów osiedlowych w ramach programu „Psi język dla początkujących”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły przekazaniu wiedzy z zakresu komunikacji między psami, komunikacji pies-człowiek, lepszego zrozumienia zwierząt, co miało służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest profilaktyka pogryzień.
Prowadziliśmy autorskie zajęcia stworzone w oparciu o amerykański program R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs) w: Bibliotece Publicznej w Supraślu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie Filii Bibliotecznej w Studziankach, kinie Helios w Galerii Alfa (zajęcia w ramach akcji Bajkowe Spotkania – Czytamy Dzieciom w Kinie!), Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.
Kilkakrotnie gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Caritas” w Białymstoku, prowadząc tam zajęcia edukacyjne o szerokopojętej tematyce kynologicznej.
Przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla 30 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.
Prowadziliśmy autorskie zajęcia edukacyjne z udziałem psów „Poczytam Ci piesku, czyli… lektura może być przygodą” zorganizowane w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas Kulturalnej Akademii Bobasa zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku.
Podczas wakacji 2011 ośmiokrotnie przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla dzieci z klubów osiedlowych w ramach programu „Mamo, Tato chcę mieć psa!”. Spotkania w innowacyjny sposób służyły przekazaniu wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt, psich potrzeb oraz świadomego posiadania psa.
Zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów w Kinderplanecie w Galerii Alfa.

III. Kursy i szkolenia

W 2011 roku w kursach i szkoleniach zorganizowanych przez Fundację wzięły udział łącznie 93 osoby. Nasi kursanci zdobywali wiedzę na następujących spotkaniach:

15 stycznia 2011 roku warsztaty „Dogoterapia we wspomaganiu nauki czytania” prowadzone przez Beatę Kulisiewicz z Fundacji Jak Mleczna Czekolada.

16 kwietnia 2011 roku Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom.

17, 18, 24, 25 września 2011 roku pierwsza edycja kursu Podstawy Dogoterapii.

15 października 2011 roku szkolenie „Metoda kliker – doskonalenie umiejętności pracy klikerem”.

11-13 listopada 2011 roku druga edycja kursu Podstawy Dogoterapii.

19 listopada 2011 roku Maraton z weterynarzem w ramach cyklu spotkań „Ciekawa postać…”.

3 grudnia 2011 roku Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom w ramach cyklu spotkań „Ciekawa postać…”.

IV. Zajęcia plenerowe

Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas Rodzinnego Festynu dla mieszkańców osiedla Dziesięciny w Białymstoku.
Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów podczas festynu organizowanego z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku.
Braliśmy udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” i Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.
Braliśmy udział w „Pikniku na trawie”, organizowanym w ramach projektu „Aktywni dla społeczeństwa” – wsparcie merytoryczne akcji. Zorganizowaliśmy zajęcia z udziałem psów, malowanie twarzy dla dzieci oraz stoisko dotyczące działalności Fundacji Psi Uśmiech oraz metody dogoterapii. Fundacja zapewniła również nagrody w konkursach dla dzieci.
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zorganizowaliśmy ognisko integracyjne z mnóstwem atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz psów.
Wspieraliśmy „Festiwal Bombki Choinkowej” podczas finału akcji w Centrum Handlowym Alfa w Białymstoku. Fundacja dołączyła do akcji przekazując na licytację wykonaną własnoręcznie bombkę. W ramach promocji dogoterapii zorganizowaliśmy pokazowe zajęcia z udziałem psów.

V. Szkolenie psów

W roku 2011 przeprowadziliśmy następujące edycje szkolenia psów z zakresu podstaw posłuszeństwa:
– edycja wiosenna – brały udział 2 psy;
– edycja letnia – brał udział 1 pies;
– edycja jesienna – brały udział 3 psy;
– edycja zimowa – brały udział 4 psy.

VI. Doskonalenie zawodowe

W 2011 roku zdobywaliśmy wiedzę na wielu kursach, seminariach, konferencjach i warsztatach:

seminarium masażu TTouch dla psów, prowadzonym przez Sarah Fisher – 1 osoba;

kurs uzupełniający z zakresu dogoterapii organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Silva Lupus – 1 osoba;

Overseas Education Workshop – Gdynia – 2 osoby.
Zajęcia prowadzone były przez Dogs Trust (www.dogstrust.org.uk), jedną z największych organizacji w Wielkiej Brytanii, istniejącą od 100 lat, zajmującą się edukacją w zakresie potrzeb i zachowań psów. Dogs Trust, oprócz przygotowywania psów z własnych schronisk do adopcji, kształci edukatorów zarówno w Anglii jak i poza jej granicami;

International Companion Animal Welfare Conference – Ryga (Łotwa) – 2 osoby;

konferencja „Razem na rzecz ucznia” zorganizowana w ramach projektu „Doradztwo kariery, a kształtowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej klientów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – niepełnosprawnych i szczególnie uzdolnionych” – 1 osoba;

konferencja „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 2 osoby.

VII. Promocja metody dogoterapii

W Kurierze Porannym ukazał się artykuł „Gdy pies ma pomóc”, promujący standardy prowadzenia zajęć dogoterapii. Tekst powstał przy wsparciu merytorycznym Fundacji Psi Uśmiech.
Promowaliśmy metodę dogoterapii w cyklicznym programie TVP Białystok „Studio Weekend”.
Braliśmy udział w Forum Szkół organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, promując metodę dogoterapii.
Fundacja wystąpiła w cyklu reportaży Radia Złote Przeboje. Materiał dotyczył metody dogoterapii oraz współpracy Fundacji Psi Uśmiech z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich.
Udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych – stoisko informacyjne dotyczące działalności Fundacji Psi Uśmiech oraz metody dogoterapii.
Organizowaliśmy zajęcia edukacyjne z udziałem psów, służące promocji dogoterapii, podczas V Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Białymstoku.