Pies Pracujący w Dogoterapii.

Dodaj tu swój tekst nagłówka.

W odpowiedzi na wiele próśb o pomoc w wyszkoleniu psów do pracy w dogoterapii, Fundacja Psi Uśmiech poszerzyła swoją ofertę o autorski program przygotowania psa do uczestnictwa w zajęciach zarówno edukacyjnych jak i terapeutycznych. Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia osób pracujących na rzecz Fundacji, nabyte podczas prowadzenia zajęć dogoterapii.

Celem kursu jest nauczenie psów komend, z których najczęściej korzystamy w trakcie spotkań edukacyjnych i terapeutycznych. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie psy mające opanowane podstawy posłuszeństwa. Jednakże, ramy kursu stanowią jedynie bazę do pracy dla dogoterapeuty, którą należy stale poszerzać o nowe komendy stosownie do potencjału psa oraz potrzeb odbiorców.

Termin:

Ustalany indywidualnie z zaintertesowanymi osobami.

Czas trwania kursu:

Kurs jest przewidziany na cztery miesiące.

Cena:

Łączny koszt kursu to 1200 zł. Zapisy telefoniczne: 505 201 879

Formularz zgłoszeniowy:

    Wybierz kurs: