Dogspace.

Sesja Dog’s Space.

Czym jest Dog Space? To otwarta sesja w formule open space dostosowana do potrzeb problematyki dogoterapii. Sesja ma dwie części: część I „Open Space” i część II „Bonus space”. Pierwsza część rozpoczyna się „giełdą tematów”. Każdy z uczestników otrzymuje kilka karteczek, na których zapisuje co go interesuje w tematyce dogoterapii, z czym ma problem, czego chciałby się dowiedzieć lub czym chciałby się podzielić. Moderator, czyli osoba prowadząca sesję, zbiera karteczki od uczestników i głośno odczytuje zapisane na nich sformułowania. Wspólnie z uczestnikami przyporządkowuje tematy do określonych kategorii – na przykład związane z prowadzeniem zajęć, negocjacjami z dyrekcją placówek czy przygotowaniem psa do zajęć (to tylko przykładowe kategorie z poprzednich edycji). Następnie wszystkie kategorie i przypisane im karteczki tematyczne zostają przeniesione na tablicę korkową. Dzięki temu mamy czytelny zakres tematyczny spotkania. Kolejnym krokiem jest ustalenie czasu potrzebnego na przedyskutowanie poszczególnych tematów zapisanych na karteczkach. Dla każdego (!) tematu na karteczce ustalamy czas potrzebny na jego omówienie. W przypadku kiedy w trakcie sesji uczestnicy uznają, że zaproponowany temat został wyczerpany, dyskusja kończy się przed czasem. Jeśli jednak temat jest trudny i wymaga więcej czasu możemy przenieść go do „bonus space”. Bonus space to dodatkowa sesja podsumowująca. To czas, w którym uczestnicy mogą zaprezentować własne pomoce do zajęć, to wymiana ciekawych informacji, to również stoisko z ciekawymi książkami i pomocami, z których korzystamy. Każdy z uczestników może przywieźć i zaprezentować swój warsztat dogoterapeutyczny. Tak przygotowani rozpoczynamy sesję! Moderator informuje uczestników o pierwszym temacie i podaje czas uruchamiając zegar. Zadaniem moderatora jest pilnowanie czasu, dbanie o kulturę dyskusji i stwarzanie atmosfery sprzyjającej otwartej komunikacji, ale moderator nie wpływa na wypowiedzi uczestników. Każdy z uczestników jest w takim samym stopniu odpowiedzialny za przebieg sesji. Open space ma ważną zasadę, o której należy wspomnieć – „law of two feet”, czyli „prawo dwóch stóp”. Jeśli uczestnik w trakcie sesji uzna, że jakiś temat go nie interesuje nie musi brać udziału w dyskusji, może wyjść, odłączyć się od grupy i wrócić w dowolnym momencie.

Termin:

Miejsce:

Cena:

Formularz zgłoszeniowy:

    Wybierz kurs: