Roczny Kurs Dogoterapii.

Kurs, którego ukończenie daje uprawnienia do pracy w zawodzie dogoterapeuta / kynoterapeuta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku kursy i szkolenia w zawodach, dla których nie jest zatwierdzona przez MEN podstawa programowa, nie dają zaświadczeń MEN o uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych.
Dla zawodu dogoterapeuta/kynoterapeuta nie ma podstawy programowej. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest na chwilę obecną równoznaczne z posiadaniem kwalifikacji zawodowych.
„Zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta) jest wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, a nie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Oznacza to, że zawód ten jest zawodem występującym na rynku pracy, ale nie jest nauczany w systemie oświaty”. (Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 03.07.2019r.)

Program kursu:

1) Dogoterapia – definicje
2) Standardy pracy dogoterapeuty
3) Dogoterapia w świetle prawa i badań naukowych
4) Projektowanie pracy dogoterapeutycznej
5) Choroby psów
6) Dokumentacja dogoterapeuty
7) Rodzaje niepełnosprawności
8) Pies do terapii
9) Stres u psów
10) Rola psa w dogoterapii
11) Praca z dzieckiem na podstawie orzeczenia – warsztat
12) Dogoterapia z osobami starszymi – warsztat
13) Przeprowadzanie zajęć z udziałem psa – warsztat
14) Komfort i profesjonalizm w prowadzeniu zajęć z udziałem psa
15) Budowanie wizerunku profesjonalnego dogoterapeuty
16) Etyka pracy dogoterapeuty
17) Warsztat pracy dogoterapeuty
18) Praktyki obserwacyjne i czynne
19) Egzaminy

Harmonogram kursu:

1) 21-22.10.2023
2) -.11.2023 (2 dni w weekend)
3) -.12.2023 (2 dni w weekend)
4) -.01.2024 (2 dni w środku tygodnia – do wyboru)
5) -.02.2024 (2 dni w weekend)
6) praktyki (terminy umawiane indywidualnie)
7) praca własna, konsultacje online
8) -.05.2024 (1 lub 2 dni w weekend)

Miejsce:

Białystok

Cena:

4699zł (możliwość opłaty w ratach)
4499zł (przy jednorazowej płatności) na konto Fundacji Psi Uśmiech: BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 2868 1388

Formularz zgłoszeniowy:

  Wysłanie zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do uiszczenia opłaty.
  W razie rezygnacji zgłoszonej do 28 dni przed rozpoczęciem kursu – 400 zł opłaty podlega zwrotowi.
  W razie rezygnacji z kursu po tym terminie – opłata nie podlega zwrotowi.
  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia uczestnika na kurs.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).