Dogoterapia

Czym jest dogoterapia?
To zajęcia z udziałem odpowiednio przygotowanych psów. Mogą mieć one charakter terapeutyczny lub edukacyjny.

W pierwszym przypadku, dogoterapia jest metodą wspomagającą klasyczne rodzaje terapii. Do korzyści wynikających z jej zastosowania zalicza się m. in.: zwiększenie motywacji, przełamanie rutyny, ułatwienie nawiązania kontaktu z terapeutą, podniesienie poczucia własnej wartości czy odprężenie.

Fundacja Psi Uśmiech prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem psów w oparciu o standardy ustanowione przez Delta Society – jedną z najstarszych organizacji zajmujących się terapią z udziałem zwierząt. Profesjonalna dogoterapia musi być realizowana przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie do pracy z niepełnosprawnymi. W Fundacji Psi Uśmiech zajęcia tego rodzaju prowadzą wyłącznie terapeuci i pedagodzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Duży nacisk położony jest na każdorazową indywidualizację spotkań, które prowadzimy w oparciu o analizę dokumentacji specjalistycznej uczestnika i wywiad z rodzicami/opiekunami.

Drugim rodzajem zajęć proponowanych przez Fundację są zajęcia edukacyjne z udziałem psów. Szczegółowy opis tych zajęć znajduje się w dziale Zajęcia edukacyjne.