Żaneta Kuprianowicz

Żaneta Kuprianowicz – ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (lic.) oraz pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą (mgr.) na Uniwersytecie w Białymstoku. Zawodowo od 2015 roku związana jest z dziećmi w wieku żłobkowym. Przed rozpoczęciem pracy w żłobku – Wolontariuszka Klubu Przyjaciół Reksia w Białymstoku.  Prywatnie właścicielka 3 letniej suczki o imieniu Doris. Swoją przygodę z Fundacją Psi Uśmiech rozpoczęła w 2014 roku. Uczestniczyła w wielu kursach, między innymi na temat dogoterapii:

10-18.05.2014 – Kurs Podstawy Dogoterapii – Fundacja Psi Uśmiech,
13.06.2014 – Konferencja pt. „Nowe ujęcie metody dogoterapii w procesie edukacji, rewalidacji i resocjalizacji” – Fundacja Psi Uśmiech,
26-29.09.2014 – Kurs Dogoterapia dla Zaawansowanych – Fundacja Psi Uśmiech,
04-06.09.2015 – Kurs Profesjonalny Dogoterapeuta – Niepubliczne Centrum Kształcenia PSI UŚMIECH (Zaświadczenie MEN).

Inne kursy, szkolenia:

17.02-30.05.2014 – Szkolenie: STUDENCKA AKADEMIA PROFILAKTYKÓW, „ETAP” – Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku,
17.10.2015 – Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom – Fundacja Psi Uśmiech,
09.11-14.12.2015 – Cykl wykładów poświęconych specyfice pracy z dzieckiem i rodziną marginalizowaną – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”,
28.05.2016 – Warsztaty z zakresu podstaw Arteterapii w pracy z dziećmi – Akademia Rozwoju Twórczości Edukacji.