Szkolenie

JAK UCZYĆ PRAWIDŁOWYCH REAKCJI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCYCH Z KONTAKTU Z PSEM?

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć dogoterapii, legitymujących się wykształceniem pedagogicznym.

Tematyka szkolenia obejmuje:
– komunikaty wysyłane przez psy;
– sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia;

– konstruowanie zajęć dotyczących profilaktyki pogryzień;
– metody, formy i środki uatrakcyjniania zajęć z udziałem psa;

– warsztaty.

Termin: zima 2019
Miejsce: Białystok

Opłata: 150 zł

Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, numer telefonu) na adres mailowy Fundacji Psi Uśmiech psiusmiech@gmail.com

Opłaty należy dokonać na konto Fundacji Psi Uśmiech: BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 2868 1388 z dopiskiem Kurs Profilaktyka Pogryzień.