Roczny kurs dogoterapii

KURS, KTÓREGO UKOŃCZENIE DAJE UPRAWNIENIA DO PRACY W ZAWODZIE DOGOTERAPEUTA/KYNOTERAPEUTA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku kursy i szkolenia w zawodach, dla których nie jest zatwierdzona przez MEN podstawa programowa, nie dają zaświadczeń MEN o uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych.
Dla zawodu dogoterapeuta/kynoterapeuta nie ma podstawy programowej. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest na chwilę obecną równoznaczne z posiadaniem kwalifikacji zawodowych.
„Zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta) jest wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, a nie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Oznacza to, że zawód ten jest zawodem występującym na rynku pracy, ale nie jest nauczany w systemie oświaty”. (Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 03.07.2019r.)

PROGRAM KURSU:
1) Dogoterapia – definicje
2) Standardy pracy dogoterapeuty
3) Dogoterapia w świetle prawa i badań naukowych
4) Projektowanie pracy dogoterapeutycznej
5) Choroby psów
6) Dokumentacja dogoterapeuty
7) Rodzaje niepełnosprawności
8) Pies do terapii
9) Stres u psów
10) Rola psa w dogoterapii
11) Praca z dzieckiem na podstawie orzeczenia – warsztat
12) Dogoterapia z osobami starszymi – warsztat
13) Przeprowadzanie zajęć z udziałem psa – warsztat
14) Komfort i profesjonalizm w prowadzeniu zajęć z udziałem psa
15) Budowanie wizerunku profesjonalnego dogoterapeuty
16) Etyka pracy dogoterapeuty
17) Warsztat pracy dogoterapeuty
18) Praktyki obserwacyjne i czynne
19) Egzaminy

HARMONOGRAM ZJAZDÓW:
1) -.03.2021
2) -.04.2021
3) -.05.2021 (NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK)
4) -.06.2021 (NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK)

5) -.07.2021
6) praktyki (terminy umawiane indywidualnie)
7) praca własna, konsultacje online
8) -.08.2021

MIEJSCE: Białystok

OPŁATY: 3699zł (możliwość opłaty w ratach), 3499zł (przy jednorazowej płatności) na konto Fundacji Psi Uśmiech: BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 2868 1388

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)