Roczny kurs dogoterapii

KURS, KTÓREGO UKOŃCZENIE POŚWIADCZONE JEST NA DRUKACH MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku kursy i szkolenia w zawodach, dla których nie jest zatwierdzona przez MEN podstawa programowa, nie dają zaświadczeń MEN o uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych.
Dla zawodu dogoterapeuta/kynoterapeuta nie ma podstawy programowej. Uczestnicy otrzymują zaświadczeń MEN o ukończeniu kursu, które jest na chwilę obecną równoznaczne z posiadaniem kwalifikacji zawodowych.

PROGRAM KURSU:
1) Dogoterapia – definicje
2) Standardy pracy dogoterapeuty
3) Dogoterapia w świetle prawa i badań naukowych
4) Projektowanie pracy dogoterapeutycznej
5) Choroby psów
6) Dokumentacja dogoterapeuty
7) Rodzaje niepełnosprawności
8) Pies do terapii
9) Stres u psów
10) Rola psa w dogoterapii
11) Praca z dzieckiem na podstawie orzeczenia – warsztat
12) Dogoterapia z osobami starszymi – warsztat
13) Przeprowadzanie zajęć z udziałem psa – warsztat
14) Komfort i profesjonalizm w prowadzeniu zajęć z udziałem psa
15) Budowanie wizerunku profesjonalnego dogoterapeuty
16) Etyka pracy dogoterapeuty
17) Warsztat pracy dogoterapeuty
18) Praktyki obserwacyjne i czynne
19) Egzaminy

HARMONOGRAM ZJAZDÓW:
1) 15-16.09.2018
2) 20.10.2018
3) 16.11.2018
4) 01-02.12.2018

5) termin do ustalenia (PIĄTEK, SOBOTA)
6) praktyki (terminy umawiane indywidualnie)
7) praca własna, konsultacje online
8) termin do ustalenia (4 dni)

MIEJSCE: Białystok

OPŁATY: 2499zł (możliwość opłaty w ratach), 2399zł (przy jednorazowej płatności do 15.08.2018) na konto Fundacji Psi Uśmiech: Raiffeisen Polbank
52 1750 0012 0000 0000 2868 1388

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)