Projekty

Psi Uśmiech – inicjatywa edukacyjna kształtująca właściwe postawy wobec zwierząt
Od kwietnia do listopada 2021 roku Fundacja Psi Uśmiech realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Psi Uśmiech – inicjatywa edukacyjna kształtująca właściwe postawy wobec zwierząt”, współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, szczególnie psów, wśród dzieci w wieku od 7 do 13 lat zamieszkujących województwo podlaskie. Zadanie realizowane będzie poprzez przeprowadzenie cyklu trzech 30-minutowych zajęć dla 20-30 osobowej grupy uczestników. Tematem spotkań będą: 1. Psie potrzeby; 2. Komunikacja zwierząt; 3. Bezpieczeństwo w kontaktach z psami (profilaktyka pogryzień). W trzecich zajęciach weźmie udział specjalnie wyszkolony do dogoterapii pies. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów dogoterapeutów.

Projektem objętych zostanie 10 grup. Rekrutacja trwa do 08.05.2021r. Szkoły podstawowe, biblioteki i kluby osiedlowe z terenu województwa podlaskiego zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu telefonicznie 505 201 879 lub mailowo psiusmiech@gmail.com. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Psi Uśmiech - inicjatywa edukacyjna

Rozwój wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku
Od marca do maja 2016 roku Fundacja Psi Uśmiech realizowała zadanie pod nazwą „Rozwój wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku”, współfinansowane ze środków Miasta Białystok. Celem projektu było utworzenie platformy e-learningowej dla wolontariuszy Schroniska i umieszczenie na niej nagranych przez nas materiałów instruktażowych dotyczących szkolenia psów. Przygotowaliśmy 10 profesjonalnych filmów z cenną wiedzą dostępną na stronie www.wolontariat.psiusmiech.pl.

Tata, mama, ja, siostra, brat – wspólnie twórzmy Jeden Świat!
Przedstawiciele Fundacji Psi Uśmiech brali udział w projekcie „Tata, mama, ja, siostra, brat – wspólnie twórzmy Jeden Świat!”, współfinansowanym przez Fundację PZU. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla podopiecznych Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku.

REKSOLAND – plac zabaw dla psów przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku
Fundacja Psi Uśmiech wraz z brytyjską organizacją Dogs Trust urządziła plac zabaw dla psów z białostockiego schroniska. Poniżej można zobaczyć efekty tej międzynarodowej współpracy.

reksoland1
reksoland2


Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez wielorakie działania terapeutyczne – cykl zajęć
Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie „Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez wielorakie działania terapeutyczne – cykl zajęć”  współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku.

Terapia kontaktowa z udziałem zwierząt – hipoterapia i dogoterapia
Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie „Terapia kontaktowa z udziałem zwierząt – hipoterapia i dogoterapia”, współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Usprawnianie to krok do lepszego życia – cykl zajęć terapeutycznych
Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie „Usprawnianie to krok do lepszego życia – cykl zajęć terapeutycznych”, współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku.

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Psi Uśmiech serdecznie zapraszają do udziału w Projekcie „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy”
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt miał na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie klubu malucha „Klubu Przyjaciół Reksia” dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012r. – 31.10.2014r.
Klub malucha rozpoczął działalność 02.01.2013r.
 
Uczestnikami Projektu było  20 rodziców/opiekunów prawnych, mieszkańców Białegostoku i okolic, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
 
Zasady funkcjonowania klubu:
– koszt pobytu dziecka (łącznie z zapewnieniem cateringu) w przeważającej większości pokryty był ze środków Unii Europejskiej;
– zapewniona została bardzo bogata oferta edukacyjna:
  • zajęcia z języków obcych (język angielski, francuski, rosyjski);
  • zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii;
  • zajęcia plastyczne z elementami arteterapii;
  • zajęcia logopedyczne.
Część zajęć była wspomagana metodą dogoterapii.
Klub wyposażony i przystosowany został zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskał wpis do Rejestru klubów malucha w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.
Rekrutacja Uczestników prowadzona jest cały rok.


Overseas Behaviour Workshop w Białymstoku
W dniach 26-27 września 2012 roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela angielskiej organizacji Dogs Trust. Ten partnerski projekt zakładał przeszkolenie grupy osób działającej na rzecz dobrostanu psów ze schronisk z całej Polski. Tematem warsztatów było rozpoznawanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów behawioralnych u psów. Praktyczna część zajęć odbyła się w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku. Relacje ze szkolenia dostępne są w zakładce Media o nas. Wnioski i refleksje z OBW zostały przedstawione podczas 14th International Companion Animal Welfare Conference w Grecji.

„II Festyn Rodzinny Decybelków”
23 maja 2012 psy, na co dzień pracujące na rzecz Fundacji Psi Uśmiech, brały udział w integracyjnym spotkaniu dzieci z wadą słuchu, ich rodzeństwa, rodziców i dziadków, organizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”. Miejscem spotkania był teren Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Realizacja tego niezwykłego projektu możliwa była również dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Psiaki i Dzieciaki znów w Kinderplanecie – zajęcia dla dzieci z udziałem psów
25 kwietnia 2012 o godzinie 17.00 Kinderplaneta ponownie gościła rodziców z dziećmi (w wieku od 3 do 9 lat) na warsztatach z udziałem psów. Tym razem namawialiśmy najmłodszych do sprzątania po swoich psach. Wszystko to w atmosferze doskonałej zabawy. Zajęcia poprowadzili instruktorzy z Fundacji Psi Uśmiech, a ich głównymi bohaterami były psy przeszkolone do pracy z dziećmi. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji na placu zabaw Kinderplaneta.

SAMSUNG

Razem – więcej, lepiej, weselej…
Fundacja Psi Uśmiech brała udział w projekcie Razem – więcej, lepiej, weselej… współfinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W jego ramach prowadziliśmy cykl zajęć z udziałem psów wspierający uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku.

Cykl bezpłatnych spotkań ze specjalistami
Fundacja Psi Uśmiech wraz z Koalicją Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowała bezpłatny cykl spotkań ze specjalistami.
Program spotkań:
12.03.2012 – Orzecznictwo oświatowe. Pani Alina Papasz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku.
26.03.2012 – Ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w aspekcie systemów rentowego i pozarentowego. Pani Bogumiła Ławniczak – psycholog i konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
23.04.2012 – Grupa Wspomagania Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży.
07.05.2012 – Formy wsparcia udzielane przez PFRON. Pani Grażyna Bogdańska – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Podlaski.

Koordynacja spotkań: Gabriela Drwięga, Zofia Pietruczuk – Fundacja Psi Uśmiech.

Psiaki i Dzieciaki – zajęcia dla dzieci z udziałem psów
27 października 2011 o godzinie 17.00 Kinderplaneta i Miejsca Dzieci gościli rodziców z dziećmi (w wieku od 3 do 8 lat) na warsztatach, podczas których najmłodsi poznawali zasady zachowania się w obecności psów i opieki nad nimi. Zajęcia prowadzili instruktorzy z Fundacji Psi Uśmiech, a ich głównymi bohaterami były psy przeszkolone do pracy z dziećmi. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji na placu zabaw Kinderplaneta.

plakaty_psiaki_dzieciaki


Projekt „Aktywni dla społeczeństwa”, współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
Cykl 4 spotkań miał na celu przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i korzyści wynikających z obecności psów w przestrzeni miejskiej. Naszych odbiorców wyposażyliśmy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na integrację środowiska osób posiadających psy oraz tych niekoniecznie przepadających za czworonogami. W trakcie spotkań uczyliśmy, jak zapobiegać najczęstszym problemom wynikającym z posiadania psa. Osobom mającym problem ze swoim czworonogiem pomagaliśmy lepiej go zrozumieć. Przeciwników psów zapoznaliśmy z aktami prawnymi obowiązującymi w naszym mieście – dotyczącymi między innymi obowiązków spoczywających na właścicielach psów.

W trakcie trwania projektu poznawaliśmy opinie i problemy uczestniczących w nim osób, dotyczące poruszanej przez nas tematyki. Naszym celem było wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących obie grupy.
 
plakat akademia plus50