Pies przewodnik

PIES PRZEWODNIK OSOBY NIEWIDOMEJ
Pies przewodnik jest specjalistycznie wyszkolonym psem pełniącym funkcję oczu osoby niewidomej bądź słabowidzącej.
Nie każdy pies będzie sprawdzał się w tej roli. Preferowane są bardzo spokojne, zrównoważone zwierzęta o mocnej psychice. Rasa też ma pewne znaczenie. Nie może to być pies zbyt mały, a także za ciężki. Lepszy będzie przyjaźnie wyglądający pies o klapniętych uszach (np. labrador retriever, golden retriever) niż pies kojarzony ze stróżowaniem czy obroną o stojących uszach (np. owczarek niemiecki), gdyż wygląd psa może znacząco wpływać na relacje osoby niewidomej ze środowiskiem społecznym.
Szkolenie zwierzęcia trwa około roku. W tym czasie pies poznaje szereg komend, między innymi prowadzi osobę wybraną stroną chodnika, zaznacza siedzenia w komunikacji miejskiej, parku, na przystanku autobusowym, odnajduje i podaje upuszczone przez niewidomego przedmioty, zaznacza sygnalizację świetlną, krawężniki i przejścia dla pieszych, omija przeszkody znajdujące się na trasie, doprowadza niewidomego do kosza na śmieci, drzwi, schodów itp., zaznacza stopnie schodów, porusza się ruchomymi schodami.
Wyszkolone przez naszą Fundację psy, przebywając już u osób niewidomych, są systematycznie doszkalane. Uczestnictwo psa wraz z niewidomym na takich zajęciach jest obowiązkowe i odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
OBECNIE NIE MAMY MOŻLIWOŚCI PRZYGOTOWANIA PSA DO ROLI PRZEWODNIKA OSOBY NIEWIDOMEJ.

KONTAKT
Zapraszamy do lektury artykułu opartego na własnych doświadczeniach Katarzyny Tomasiak na temat szkolenia psa przewodnika:

TRENING PSA PRZEWODNIKA OSOBY NIEWIDOMEJ