Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Termin: 22.10.2016
Miejsce: Białystok
Opłata: brak wolnych miejsc
 
Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, numer telefonu) na adres mailowy Fundacji Psi Uśmiech psiusmiech@gmail.com

Opłaty należy dokonać na konto Fundacji Psi Uśmiech: Raiffeisen Polbank 52 1750 0012 0000 0000 2868 1388 z dopiskiem Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom.