Jak edukować o dobrostanie zwierząt?

Szkolenie opracowane w oparciu o programy realizowane przez Dogs Trust. Pprzeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć dogoterapii, legitymujących się wykształceniem pedagogicznym.

Tematyka szkolenia obejmuje:
– najważniejsze zasady w kwestii dobrostanu zwierząt;
– sposoby dbania o dobrostan zwierząt;

– konstruowanie zajęć edukacyjnych na temat dobrostanu zwierząt;
– metody, formy i środki uatrakcyjniania zajęć z udziałem psa;
– warsztaty.

Termin: zima 2019
Miejsce: Białystok

Opłata: 150 zł

Ilość miejsc ograniczona!

Opłaty należy dokonać na konto Fundacji Psi Uśmiech: BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 2868 1388 z dopiskiem Jak Edukować o Dobrostanie Zwierząt.