DogSpace

Sesja Dog’s Space.
Otwarta sesja w formie open space zarówno dla dogoterapetów jak również wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką dogoterapii (rodziców, dyrektorów placówek, studentów i pedagogów).

Proponujemy nową formę, w której uczestnicy sami tworzą zawartość programu dopiero w trakcie spotkania. Dzięki temu wszyscy mają możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i stają się aktywnymi uczestnikami sesji.
Konferencja, wykład, sesja? Te słowa wywołują skojarzenia z wykładami i prezentacjami o z góry narzuconej tematyce, która nie odpowiada wszystkim uczestnikom. Dlatego proponujemy zupełnie inną formułę, w której każdy uczestnik ma szansę zająć się tym, co dla niego ważne i potrzebne bez straty czasu.

Ważne informacje!

Termin: jesień 2019
Miejsce: Białystok
Opłata: 159,00 zł

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres psiusmiech@gmail.com do dnia 31.08.2019.
Opłatę należy uiścić na konto Fundacji Psi Uśmiech: BNP Paribas
52 1750 0012 0000 0000 2868 1388 w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2019.